På den nye uddannelse  undervises i helt nye fag, som er udvikle til Den Kombinerede

Ungdomsuddannelse, fx faget ”arbejspladslære”.

Skolen fungerer som model for en arbejdsplads, og eleverne vil i det 2-årige forløb også

komme i erhvervstræning på relevante arbejdspladser.

Undervejs bliver fagkurser fra bl.a. erhvervsskoler og professionshøjskoler inddraget, ligesom

VUC vil stå for at løfte de unges faglige niveau I f.eks. dansk.

Målgruppen er unge under 25, der har gennemført folkeskolen, men endnu ikke har besluttet

deres vej i job eller uddannelse.

KUU’en kan føre til enten arbejde eller til at gå videre på en længere ungdomsuddannelse.

Uddannelsen giver ret til SU.

Det bliver Ungdommens Uddannelsesvejledning, der sammen med den enkelte unge afgør,

om han eller hun er i målgruppen for den nye kombinerede ungdomsuddannelse.

Læs mere om Den Kombinerede Ungdomsuddannelse Her eller på www.erhvervsassistent