Der er løbende rundvisning.

Ring til KUU vejleder og aftal nærmere.