For at begynde på Fabrikken skal du henvende dig til din lokale uu-vejleder.

UU-vejlederen tager stilling til, om du er i målgruppen, for at kunne begynde på skolen.

Hvis du er det, vil du få en målgruppevurdering.

www.uutaarnby.dk

UU Tårnby, Saltværksvej 191, 2770 Kastrup

Telefon: 32 52 52 74

mandag-onsdag kl. 10-16, torsdag kl. 10-17 og fredag kl. 10-13.

www.uu.kk.dk

UU København, Center for Vejledning, Korsgade 30, 2200 København N

Telefon: 39 20 75 00

mandag – onsdag 9-16, torsdag 9 – 18 og fredag 9-14.

Introsamtale

I intro samtalen vil vi høre om dine idéer, ønsker og drømme om fremtiden og du vil få en rundvisning på skolen.
Intro samtalen vil være sammen med Anna Sophie eller andre hvis hun er forhindret.
Du er velkommen til at tage din UU-vejleder, forældre eller andre relevante personer med.