Du får skoleydelse, mens du er på skolen. (2017-takst)
Hvis du er under 18 år, får du 350 kr. om ugen

Hvis du er over 18 år og hjemmeboende får du 350 kr. om ugen

Hvis du er over 18 år og udeboende får du 1.250 kr. om ugen

Lærlinge, over 18 år, under PBE ordning får 1.687 kr. om ugen

Lærlinge, under 18 år, under PBE ordning får 705 kr. om ugen

Du er bagudlønnet og lønnen bliver udbetalt hver anden fredag (lige uger).

Inden du starter på PNUC skal du kontakte SKAT for at frigive dit frikort. Hvis du ikke frigiver

frikortet kommer du til at betale over halvdelen af din løn i skat.

Ring til SKAT på tlf. 7222 1818 og opgiv dit personnummer.

Bed om at få frigivet dit frikort.

Du skal oplyse hvor meget du regner med at komme til at tjene. Se taksten for skoleydelse, den afhænger af din alder.

Hvis det ikke lykkes dig at klare dette med SKAT inden du starter på skolen, kan du bede din lærer eller en vejleder om hjælp den første skoledag.

Ligeledes skal du sørge for at aflevere dine kontooplysninger til kontoret.