Der arbejdes hovedsageligt med træ i værkstedet og almindelig vedligeholdelse af skolens bygninger ude såvel som inde.

Som elev på linjen vil man gennem undervisningen, stifte bekendtskab med brugen af håndværktøj og håndværktøjsmaskiner.

Endvidere vil man få en indføring i brugen af stationære maskiner, såsom kap/gæringssav, bygningssav, afretter/tykkelshøvl, søjleboremaskine, bænksliber o.l. Der vil blive fokuseret meget på sikkerhed!

Der undervises også i materialelærer og kendskab til forskellige træsorter og disses anvendelighed til forskellige formål.

Det er linjens formål, at gøre eleven uddannelsesparat og give denne, personlige – og sociale kompetencer. Træ & Håndværk tager sigte på uddannelser indenfor byggeriet (Tømrer/Snedker, Gipstømrer, Murer, VVS el. Maler) – og Tekniske serviceassistent-uddannelsen.

Det er målet, at værkstedet producerer ydelser til eksterne og interne kunder i videst muligt omfang og kan oppebære en egen omsætning

Linjeleder Henrik

henrik@fabrikken.nu

28837043