Når en af eleverne afslutter opholdet på Fabrikken, kontakter vi UU-vejlederen og relevante samarbejdspartnere (f.eks. forældre, sagsbehandlere, mentorer og kontaktpersoner).

Som udgangspunkt udsluses eleven til uddannelse eller beskæftigelse.

I de tilfælde, hvor eleven ikke udsluses direkte til uddannelse eller beskæftigelse, tilstræber vi at samarbejde med eleven om at finde alternative og relevante udslusningstilbud.

fabrikkens-udslusningsstrategi

Udslusningsstatistik 2016

Udslusning aug. 2014-aug.2015