Alle skolens elever deltager én gang om året i en analyse af skolens undervisningsmiljø på basis af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever.
Undervisningsmiljø-undersøgelsen er et godt redskab for skolen. Lærerne får på her feedback på undervisningen. I undersøgelsen spørges bl.a. til hvor vidt eleverne har opnået ny viden og nye kvalifikationer og fået det ud af linien som de har forventet, da de startede på skolen. Vi vil også meget gerne finde ud af om eleverne trives på skolen og om det sociale fællesskab fungerer.
Se resultaterne af sidste undersøgelse Umv 2017