På Fabrikken vægter vi respekt og ligeværd højt.

Alle skal være glade for at komme i skole og på arbejde.

Vi taler altid ordentligt og positivt til og om hinanden, det gælder alle: elever, lærere og forstander.

På Fabrikken synliggører vi det der lykkes og italesætter sejre, så vi får øjnene op for vores succeser. Vi fokuserer på glæde, stolthed og sammenhold.

Vi fokusere på det vi har og på det der går godt. Der er hele tiden nogen ting man kan.

Værdier for skolens forpligtende arbejdsfællesskaber

Lærende: Tillid, ambitioner, faglighed

Producerende: Faglighed, ansvarlighed, aktiv deltagelse

Solidarisk: Respekt, rummelighed, anerkendelse