Fabrikken er et sted man har lyst til at være. Vi bestræber os derfor på at skabe et hverdagsmiljø præget af tryghed, fællesskab og tolerance.

På skolen har vi en respektfuld omgangsform, hvor trusler, hån og nedværdigende tale (f.eks. ift. unge med anden etnisk baggrund, homoseksuelle, overvægtige osv.) øjeblikkeligt standses. Her skal man føle sig velkommen!

På Fabrikken vægter vi demokrati og medbestemmelse, og eleverne har mulighed for at være med til at udvikle rammer og indhold, så der gives plads til deres behov. Her i gennem opøves elevernes generelle evne til at være opmærksomme på egne (og andres) følelser/befindende, og indrette hverdagen herefter.

Gennem (organiseringen af) skolens aktiviteter tilstræber vi at skabe sociale og kulturelle rum og begivenheder, hvor eleverne kan udvikle personlige bånd og sociale fællesskaber.

En gang årligt gennemfører vi en “undervisningsmiljø-undersøgelse” (spørgeskema), som danner udgangspunkt for diskussion af, hvorledes trivsel og læringsmiljø løbende forbedres.