Stormøder – et demokratisk fællesskab på Fabrikken

Med jævne mellemrum sætter Fabrikken fokus på forskellige emner.

Det kan være aktuelle emner som fx Folketingsvalg, det kan være

emner der rører sig i elevgruppen fx praktik eller emner som Fabrikken

synes er vigtigt at eleverne får diskuteret og sat ord på fx fremmøde.

 

RAMMEN for et Stormøde af max. 1 times varighed

Tema ……………

 

Intro: oplæg – 5 min.

Formål:

 • Alternativt deltagerrådsmøde
 • Eleverne får indflydelse og medbestemmelse
 • Eleverne er med i demokratiske processer
 • At skabe en dialog på tværs af linjerne
 • At elevgruppen bliver vænnet til dialog på stormødeplan

Spilleregler:

 • Linjelederens opgave at sørge for at alle kommer til orde
 • At dialogen foregår på en tilfredsstillende måde for alle
 • Intro i kantinen – oplæg
 • Skolens elever sidder sammen linjevis
 • Der må ikke være noget personrettet
 • Fremlægning: med post it’s og tusser i kantinen
 • At elevgruppen bliver vænnet til dialog på stormødeplan

 

Spørgsmål på linjerne – 30 min

 

Fremlægning og opsamling i kantinen 25 min