Fabrikken er røg-, stof- og alkoholfri. En del af skolens elever har problemer med rusmidler.

 

For dem – og de andre elever – ønsker vi at vise en hverdag uden rusmidler. Hvis en elev eller en ansat har et problemgivende forbrug af rusmidler, går skolen aktivt ind og finder i samarbejde med den pågældende en vej til at få styr på det skadelige forbrug , enten gennem tilbud vi opretter på skolen, eller gennem at etablere kontakt til relevante institutioner. På samme måde tilbyder vi rygestop kurser til tobaksafhængige.