På Fabrikken er vi alle med til at forme skolen til et sted man har lyst til at være. Skolen ønsker af eleverne, at de er med til at præge den skole, de går på. Fællesmøder og møder på linierne er en del af undervisningen.

Eleverne har deres eget udvalg (”deltagerråd”), som planlægger og arrangere fælles arrangementer for skolens elever. Rådet fungerer også som et forum, hvor elever kan fremkomme med forslag og kritik.
Vi arbejder pædagogisk på, at skolen er et trygt, rart og socialt miljø for eleverne. Det betyder, at vi gør meget ud af, at eleverne bliver en aktiv del af et fællesskab ved at eleverne selv skal tage medansvar for både rammer og indhold. Det vil sige, at vi som lærere søger at træde i baggrunden og lader eleverne komme til orde med deres egne ideer og initiativer.
Målet er et skolemiljø med en tolerant omgangsform, hvor unge med forskellige baggrunde lærer at respektere og acceptere hinandens forskelligheder og personlige udtryk.
At deltage i demokratiske processer og kunne begå sig socialt i et fællesskab er færdigheder og kompetencer, som eleverne skal udvikle under forløbet på skolen. Vi opfatter disse evner som grundlæggende og nødvendige for at kunne fungere på enhver arbejdsplads eller uddannelsessted – og for at kunne tage aktivt del i samfundslivet. Ikke alle unge har færdighederne med i bagagen fra folkeskolen.

Alle skolens elever deltager én gang om året i en analyse af skolens undervisningsmiljø på basis af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever.
Undervisningsmiljø-undersøgelsen er et godt redskab for lærerne, som her får feedback på deres undervisning. I undersøgelsen spørges bl.a. til hvor vidt eleverne har opnået ny viden og nye kvalifikationer og fået det ud af linien som de har forventet, da de startede på skolen. Vi vil også meget gerne finde ud af om eleverne trives på skolen og om det sociale fællesskab fungerer.