Fabrikken ønsker at bidrage aktivt til at eleverne opnår en sundere livsstil og et bedre helbred. Her ved øges elevernes livsglæde, og de vil opleve at yderligere ressourcer mobiliseres, og de vil stå bedre rustet til at møde livets udfordringer.

Med udgangspunkt i elevernes hverdag gennemføres en række enkeltstående fælles arrangementer/workshops/oplæg (evt. med inddragelse af eksterne eksperter), f.eks. omkring seksualitet, søvn, skadeligt forbrug af rusmidler etc.